Thien Nguyen

COO & Marketing Manager

Thien trên 8 năm kinh nghiệm quản lý Marketing, giám sát nhóm phát triển kinh doanh và quản lý các giải pháp tiếp thị trực tuyến.